Sensasjonen Ardi

For 15 år sida vart det gjort fossile funn av ein menneskeliknande skapning ved Aramis ved elva Awash i Etiopia i Aust-Afrika.