Samhandlingsreformen virket

Takk til DPS Solvang, Alderspsykiatrisk avd. 7.1 ved Kristiansand sykehus og Kristiansand kommune.