• Mange innvandrere gjør en svært verdifull jobb innen blant annet bygg og anlegg. Her er Karol Gadek (foran) og Pawel Gadek på jobb i Mandal. FOTO: Espen Sand

Et nytt Agder

Innvandrere beriker vår landsdel. Den største utfordringen fremover blir å få enda flere kommende landsmenn ut i arbeidslivet.