Sensitivitet, angst og rus

Disse tre faktorene representerer en sammenheng i min egen utvikling og erfaring.