• St. Ansgar i Kristiansand nevnes som et eksempel på en menighet som holder messe på flere språk – norsk polsk, vietnamesisk og engelsk. Bildet er fra kirkerommet i St. Ansgar. FOTO: ARKIV

Nykristning på gang?

Når det gjelder teologi og etikk, kan migrantene komme til å revitalisere konservative posisjoner som hittil har vært på vikende front.