Kommunistpartiet

Var kommunistpartiet i tidligere Sovjetunionen en flopp, et pampestyre, en spøk, eller utøvde de egentlig noen funksjon mot andre land i verden?