Bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Krenkelser, mobbing og høye krav til det perfekte ungdomsliv kan utløse stress og dårlig selvbilde.