• Når Søgne vgs omtales som det femte hjul på vogna av de videregående skolene i Kristiansands-området, er det ikke bare urettferdig, men misvisende og galt, skriver innsenderen. Bildet: Her tar noen elever ved skolen en pause i arbeidet. FOTO: Kjartan Bjelland

De flinke tvinger de svake vekk

Debatten om skolebruksplanen for Kristiansand, hvor Søgne vgs har stått i fokus, aktualiserer også debatten om grunnlaget for opptak til videregående skoler.