Treffsikre virkemidler mot alkoholskader

Jeg er glad for at kommuneoverlege Vegard Nilsen vil bidra i debatten om norsk alkoholpolitikk.