Flere alternative straffer

Vi som samfunn kan ikke tolerere at forbrytere går helt fri.