Studier i endring

Arbeidslivet etterspør en type realfagutdanning vi ikke har satset nok på i Norge, og det skaper store utfordringer for en bransje vi er helt avhengige av.