• OLJE- OG GASSUTVINNING: Statoil har gått inn i noen av verdens mest ustabile og undertrykkende land, ifølge artikkelforfatteren. Bildet er fra Zarzaitine gassfeltet i In Amenas i Algerie FOTO: SCANPIX

Eventyret fortsetter?

Statoil har gått inn i noen av verdens mest ustabile og undertrykkende land, som Aserbajdsjan, Iran, Angola, og Algerie. I tillegg har det gjort oss til medvirkende i noen av de mest forurensende oljeprosjektene i verden.