• Tirsdag denne uken sa Thomas Seltzer takk for seg i den foreløpig siste episoden av Trygdekontoret. Med seg ut i våren tar han en klagestorm på nest siste program, der han viste liksom-porno og knyttet sketsjen til en tidligere klage fra Kari Jaquesson. FOTO: NRK

So long, Seltzer!

I en tid der mediene må redifenere sine arbeidsmetoder og behage sitt publikum, er arenaer for debatt viktigere enn noensinne. La oss håpe vi ikke har sett siste episode av Trygdekontoret.