Gudsfornemmelsen

Å ha en fornemmelse av at det finnes en guddom.