Rettferdighet i Lillesand

Økt skatt må følge av økt verdi. Hvis eiendomsskatten skal oppleves som tilnærmet rettferdig.