Hva med trafikksikkerheten?

Torsdag skal byutviklingsstyret sluttbehandle områdereguleringsplanen for Kroodden.