• Dagens barnetillegg medfører at en aleneforsørger med tre barn, får mer i uføretrygd enn hva en fulltidsansatt barnehageassistent får i lønn, skriver innsenderen. FOTO: Torstein Øen

KrFU evner ikke å se fremtiden

I 2015 trer den nye uførereformen i kraft. Reformen innebærer at trygden økes med 15% og at trygden blir skattlagt som lønn.