• kraftproduksjon (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Nettleie

Skattesystemet er slik at private selskap etter behov og ønske kan skattlegge strømforbrukerne.