• REGIONPLAN: Artikkelforfatteren redegjør for Regionplan Agder 2020. Arbeidet i politisk samordningsgruppe startet opp i 2012, og man har fått en felles plan med full politisk tilslutning. FOTO: ARKIV

Det regionale lederskapet i praksis

Kanskje det nå er mer nyttig å diskutere hva vi faktisk kan få til, enn å diskutere hvordan vi skulle ønske det var og om våre møteplasser er nyttige eller ei?