Hjerne perfekt

På venteværelset lå et magasin oppslått på bordet. Jeg satt og venta og glodde på artikkelen, som tok for seg fakta jeg ikke kjente til.