Endrer ingen skatteregler

Du har garantert hørt eller lest det motsatte i mediene de siste dagene, men la det være klinkende klart: Det er ikke jeg eller denne regjeringen som har foreslått de nye skattereglene for uføretrygdede.