• sx658732.jpg FOTO: NTB SCANPIX

Guds blodtørstige «etikk«

Det henvises til Ole Langelands innlegg 10. oktober.