• Innsenderen stiller spørsmål ved hvor miljøvennlige el-bilene egentlig er. FOTO: ARKIV

El-bilen og el-bilpolitikken

Daglig kan vi lese om den miljøvennlige el-bilen.