Ikkje gi dykk, lærarar!

Mange lærarar er i streik, og mange elevar og foreldrar kjenner på følgene av streiken.