IMG_mjavann01.JPG_1_1_8U3SC2B.jpg IMG_mjavann01.JPG_1_1_8U3SC2B.jpg Foto: Gimse, Lars Martin

Rødgrønn veibløff

Det er interessant å se hvordan rødgrønne politikere prøver å ta H-Frp-regjeringens seire til egen fortjeneste.

For ikke lenge siden kunne vi se Ap-leder Jonas Gahr Støre prøve å påta seg æren for veibygging i landet. «De skryter av samferdselssatsingen, men det de gjør, er å følge opp Nasjonal transportplan», sa Støre til Dagbladet. Måten han sier det på tilsier at det burde være en selvfølge, og det er riktig, men han nevner ikke at Arbeiderpartiet ikke var i nærheten av å oppfylle NTP da de selv styrte landet.

For der den rødgrønne regjeringen systematisk underfinansierte NTP, blir det overoppfylt med Frp i regjering. Nå bygges det mer vei enn noen gang og det har skjedd et taktskifte i vedlikeholdsarbeidet. Den rødgrønne regjeringen etterlot seg et vedlikeholdsetterslep på over 800 milliarder kroner etter årevis med forsømmelse av norske infrastruktur. Dette etterslepet tas nå igjen.

«For lite, for sent», var svaret fra Senterpartiet, som tilsynelatende hadde glemt at de selv styrte Samferdselsdepartementet i åtte år før Fremskrittspartiet overtok. Kritikken kom da regjeringen styrket vedlikehold av veier og jernbane på Sør— og Vestlandet med ytterligere 150 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det skal mye godvilje til for å karakterisere regjeringens samferdselssatsninger som «for lite».

På toppen av rekordutbygging av veinettet har regjeringen satt i gang en veireform for helhetlig veibygging og en bompengereform som gjør det mulig å senke bompengeandelen på veier i hele landet. Dessverre uten støtte fra de rødgrønne partiene. Hvis rødgrønne politikere skal fortsette å ta æren for regjeringens samferdselspolitikk kan de starte med å støtte den i Stortinget.