• Hans Nielsen Hauge kom til å sette et varig preg på landet, skriver artikkelforfatteren, og nevner flere eksempler på dette. FOTO: ARKIV

Tre «glemte» nasjonsbyggere

Dette jubileumsåret for Grunnloven av 1814 har aktualisert spørsmålet om hvem som med rette kan kalles våre «nasjonsbyggere».