• Lista har så avgjort våtmarker med et naturmangfold som kvalifiserer for et nasjonalt senter, skriver artikkelforfatterne. Langstrakte og varierte havstrender, med store mengder tang som er kastet opp av sjøen, fem store grunne havbukter, fem grunne og næringsrike innsjøer og to artsrike sumpområder. På bildet: Utsikt fra Lista fyr med Vågsvollåien i forgrunnen. FOTO: Pål Klevan

Nasjonalt våtmarksenter til Lista!

Frivillighet, dugnad og etablerere har skapt begynnelsen på et attraktivt opplevelsestilbud i Listas rike natur.