• Lesbisk11 (2).jpg FOTO: Jon Anders Skau

Tro og troskap i teologien

For tiden diskuteres velsignelse og vigsel av likekjønnede par.