• IMG_s_ppeldunker_1_1_IQ69V9K.jpg FOTO: Lillesvangstu, Ole

Villedende og usann informasjon fra Avfall Sør

I informasjonsskriv til husstandene i bl.a. avisen Fedrelandsvennen varsler renovasjonsselskapet om en omlegging av renovasjonsgebyret for private husholdninger fra 2015.