Aktivitetslaget

Er det mulig å få opplysning om hvor mange medlemmer Høyfjellets Aktivitetslag har per i dag?