Ansvar for flyktninger

Kristiansand kommune må være med på den forpliktelsen hele Norge har til å integrere flyktninger.