Historielaget og Kristiansand Eiendom

Kommentarer til Øyvind Falch-Hansens uttalelse på Fædrelandsvennens kultursider 6. januar.