• Ennå er det uklart hvor det nye veiselskapet skal plasseres. FOTO: JANNE BIRGITTE PRESTVOLD

Neste veikamp

Etter seieren i kampen om å få våre veistrekninger inn i det nye veiselskapet, bør neste mål være å få lagt selve selskapet til landsdelen.