Hva er viktigst?

Både liv og politikk handler om å prioritere.