• Den nye regjeringen har varslet at en større reform av jernbanesektoren, skriver artikkelforfatteren. Det er også varslet at man vil innføre fri konkurranse innenfor posttjenestene. FOTO: Kjartan Bjelland

Styrt avvikling av NSB og Posten Norge?

NSB og Posten er viktige aktører i landets infrastruktur, som trengs for å få samfunnet til å fungere.