Vis hensyn!

Det er ikke mopedistene som skal lide for at trafikken iblant går tregt, de følger bare reglene, mopedene går ikke mer enn 45 km/t.