• Karen Kristine Blågestad.jpg

Kristiansands kamp

Det er ikke plass til ett og et halvt litteraturhus i Kristiansand. Det er minst et halvt for mye.