Bønder på ville veier

I stedet for å ønske å klare seg selv økonomisk, ønsker bøndene mye mer penger fra staten.