Sjelden har han blottstilt sin fanatisme og islamofobi mer primitivt og unyansert. Som en slags lokal Nostradamus spådde han at den massive, islamske krigen mot Vesten vil bli omfattende. Hordene er på vei til forjettede land, og i Norge vil NAV ta imot dem. — Som han alltid har gjort, skjærer han alle muslimer over en kam. At deler av hordene hans er kristne, synes ikke å affisere ham. Han slår fanatiske, nifse IS-krigere i hartkorn med livredde, uskyldige muslimer fra oldinger til nyfødte, som desperat prøver å redde livet, vekk fra galskapen, dvs. krigene i området, kriger som Vesten med USA i spissen har et historisk medansvar for. Med denne sin ekstremisme i lomma, bekler han sitt trygge verv i UNE, takket være et tafatt Bystyre i Kristiansand. Hvordan han kan kombinere dette med sin gudstro, er ikke lett å fatte.

Det er dette som gjorde at jeg reagerte på min måte i avisen 8.ds., særlig på bakgrunn av 22/7-11, da sjokk ble etterfulgt av ettertanke, deretter av bekymring.

Hans innlegg 11.ds. er IKKE noe svar til meg, ei heller en reaksjon på mine poeng bl.a. hans inhabilitet i UNE. Som jeg antok, er det et valgkamp-oppgulp for å mane hjorden til samling. Dessuten håpet han vel på litt oppslutning fra mørke krefter.

Det er ikke mange ganger jeg har orket å reagere i avisen på hans utallige ytringer. Da har jeg med kildehenvisninger dokumentert hans mest uhyrlige påstander. ALDRI har han kommentert eller forsøkt å korrigere. Han har hatt mulighetene, men tidd. Men nå, i valgkampsammenheng, er han plutselig debattlysten! Hvor naiv er han? Tror han virkelig at jeg vil medvirke til at han får økt oppmerksomhet? Selvsagt ikke.