• 1313733.jpg

Omstillingen

Dette levner liten tvil om at om at aktiviteten i oljenæringen bremser kraftig opp, noe som trolig vil forplante seg videre til andre næringer.