La runesteinen stå

Dagens plassering innebærer en hensiktsmessig balanse mellom en rimelig grad av tilgjengelighet på den ene siden, og behovet for beskyttelse, både mot natur og mennesker, på den andre.