• Tro 4 (3).jpg FOTO: Torstein Øen

Religionskritikk og demokrati

Jeg takker Eirik Bergsvik for gode og konstruktive debattinnspill i innlegg 7. april.