Begrepsbrukens makt

Ord og begreper som vi er oppdratt til å bruke får beholde sin innflytelsesfulle plass uten at vi stiller oss kritiske til det.