• SNOWDENS LEKKASJER: I USA har Glenn Greenwald (bildet) utløst en selvransakelse i redaksjonslokalene, skriver artikkelforfatteren. Publiseringen av Edward Snowdens lekkasjer er tiårets skup. FOTO: SCANPIX

Nøytral journalistikk og andre livsløgner

Få andre fag enn journalistikken har holdt evnukken som forbilde. Nå rakner det. Stadig flere journalister rister av seg den klamme objektiviteten og står åpent fram som tendensiøse.