• Tingretten, ved dommer Ben Fegran, mener hensynet til samfunnsvernet er så tungtveiende at tiltalte i dobbeltdrapsaken dømmes til forvaring. FOTO: Kollstad, Reidar

Leder: Forvaringsdom reiser spørsmål

Det er oppsiktsvekkende at dommen i dobbeltdrapsaken endte med forvaring siden aktor og de sakkyndige mente det ikke var grunnlag for dette.