Så, onsdag 3. august, entret frykten banen for alvor, med kursras i månedens første og andre uke som resultat. 344 poeng lød periodens bunnotering på, før grådigheten som alltid følger kraftige kursfall, snudde pilen oppover igjen 11. august. Seks dager senere var en del gjenvunnet og indeksen sluttet på 376 poeng. «Puh, det ble ikke så ille allikevel», tenkte nok mange.

Men så bar det utfor på nytt. Frykten hadde returnert med fornyet styrke. Torsdag denne uken ble årets verste børsdag så langt, med minus seks prosent og sluttnotering på 353 poeng. Faktisk utmerket Oslo Børs seg internasjonalt med ekstra kraftig fall. Årsaken var åpenbart at oljeprisen sank. Og i går bare fortsatte elendigheten; utover ettermiddagen svingte indeksen ned på 340-tallet.

Den grunnleggende pessimismen dreier seg om manglende utsikter til økonomisk vekst i Europa og USA. En rekke nøkkeltall de siste ukene har i sum tegnet et dystert fremtidsbilde. Dessuten er flere store, europeiske land så forgjeldet at det ikke finnes penger nok til noen redningsaksjon av den typen Hellas er blitt tilgodesett med, dersom de skulle komme i akutte betalingsvansker. Selv ikke Den europeiske sentralbanken eller Det internasjonale pengefondet har midler igjen, og hvem skulle fylle opp beholdningene deres på nytt? Kina – det eneste landet med tilstrekkelig, finansiell tyngde? Det vurderes som urealistisk.

Et par forhold er med på å forverre situasjonen. Det første er at USAs mangel på politisk styringsdyktighet, demonstrert for all verden under krangelen om gjeldstaket nylig, svekker troen på landets evne til å videreføre rollen som verdens økonomiske lokomotiv. Det andre er at gjeldskrisen og børsfallene er i ferd med å skape frykt for at det internasjonale bankvesenet skal gå i stå, slik det gjorde under finanskrisen for snart tre år siden. Dersom bankene ikke lenger våger å låne penger til hverandre, i frykt for at låntakeren ikke skal kunne gjøre opp for seg, blokkerer det pengestrømmene som er som blodårer å betrakte – både for finansvesenet isolert sett, og for næringslivet på bredere basis.

De neste dagene og ukene blir spennende.