Frykten er tilbake

På julis siste dag endte Oslo Børs' hovedindeks på 422 poeng, fire prosent lavere enn nivået ved årsskiftet 2010/2011.