Sjøboder og rettferdighet

Miljøvernminister Eriks Solheims avgjørelse i sjøbodsaken er en kraftig reprimande av politikerne som har styrt Kristiansand de siste 20 år.