Det sårbare telenettet – hvem har ansvaret?

En konsekvens av kommersialiseringen er at staten ikke stiller klare beredskaps— messige krav til aktørene i telebransjen. I et marked regulert av ønsket om størst mulig profitt, vil hensynet til å kunne stå imot ekstraordinære påkjenninger fort bli underordnet hensynet til å redusere kostnader. Det overlates til kunden å definere sine sikkerhetsbehov og å betale for dem.