Våre nye landsmenn

Befolkningsveksten på Sørlandet er langt høyere enn landsgjennomsnittet. Og en stadig større del av veksten utgjøres av innvandrere.